ACTIVITATS

Activitats esportives escolars

Promoció, foment i organització d’activitats escolars i esportives als municipis de la comarca de la Noguera.

Saber més

Programa PCEE (Pla Català d’Esport a l’Escola)

Programa de la Generalitat de Catalunya per augmentar la participació de l’alumnat en l’esport escolar.

Saber més

Programa JEEC (Jocs Esportius Escolars de Catalunya)

Programa de la Generalitat de Catalunya per impulsar un model esportiu amb els vessants educatiu, recreatiu i competitiu.

Saber més

Activitats d’Esport Per Tothom (ExT)

Promoció, foment i organització d’activitats esportives per adults i gent gran als municipis de la comarca de la Noguera.

Saber més

Programa d’Activitat Física per a la Gent Gran

Programa adreçat a persones majors de seixanta-cinc anys per als municipis de la comarca de la Noguera.

Saber més

Casals esportius i de lleure

Organització i gestió de casals esportius i de lleure als municipis de la comarca de la Noguera durant la temporada d’estiu.

Saber més

Cursos de natació

Organització i gestió de cursos de natació als municipis de la comarca de la Noguera durant la temporada d’estiu.

Saber més