L’ENTITAT

Foment de l’esport

Promoció i gestió

Comarca i territori

Foment de l’esport

Promoció i gestió

Comarca i territori

El Consell Esportiu de la Noguera, com a agrupació esportiva, és una entitat privada d’interès públic i social, sense afany de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar per al compliment de llurs funcions.

El foment, l’organització i la promoció de l’activitat esportiva en edat escolar dins del seu àmbit territorial, que comprèn els municipis de la comarca, són els seus principals objectius.

Tal com estableixen tots els estatuts dels consells esportius, l’assemblea general, què és l’òrgan superior de participació i representació del consell, està integrada per:

  • Ajuntaments de la comarca
  • Consell Comarcal
  • Centres docents
  • Clubs, associacions i federacions esportives
  • Altres entitats de la comarca relacionades amb l’esport

Tots els representants d’aquests estaments tenen veu i dret a vot.

LA NOSTRA COMISSIÓ DIRECTIVA

President

Kevin Bruque Domínguez
Paeria de Balaguer

Sots President

Xavier Castellana Benseny
Ajuntament de Vallfogona de Balaguer

Secretària

Lídia Ber Salmons
Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya

Vocal

Josep Magrí Mangues
Ajuntament d’Ibars de Noguera

Vocal

Miquel Bernal Hormigo
Escola Gaspar de Portolà

Vocal

Sergi Llurba Borobia
Escola Vedruna Balaguer

Vocal

Xavier Olivart Fabregat
Escola l’Àlber

Vocal

Eduard Arjona Felip
ZER El Montsec

Vocal

Daniel Valls Ricart
Escola PIA Balaguer

Vocal

Toni Sala Blanch
Consell Comarcal de La Noguera

Vocal

Josep Mª Marqués Rodés
Club Runner’s Balaguer

Vocal

Àngel Asensio Mena
Federació Catalana de Bitlles