El Consell Esportiu de la Noguera us presenta l’equip tècnic del curs 2022-2023.

Actualment som un equip de 15 persones amb moltes ganes de promoure i fomentar l’activitat esportiva a la nostra comarca: La Noguera!!

Agrair-vos moltíssim la feina que feu cada dia!