Tramitar llicències esportives

La llicència esportiva és un document acreditatiu vàlid per participar a les activitats organitzades pels Consells Esportius de Catalunya seguint les directrius del Consell Català Esport.

Per a poder tramitar aquesta, accediu a la següent plataforma:

Zenit Ucec

Per consultar algun dubte i/o aclariment podeu contactar amb nosaltres.

Documentació complementaria

Protocol d’actuació en cas d’accident
Document de comunicació d’accident
llistat de centres mèdics concertats a la comarca
Pòlissa d’accidents