Programa d’activitat física per a la gent gran

Les Avellanes i Santa Linya

Activitat Física a les Avellanes

 • Curs 2021-2022

 • Dimarts de 10:30h a 11:20h

 • Lloc: Parc urbà de salut

 • Majors de 65 anys

Inscripcions a través de l’ajuntament

El Consell Esportiu de la Noguera posa en marxa un nou programa, adreçat a la gent gran de la comarca.

Aquest programa tracta de portar a terme al vostre municipi diverses sessions d’activitat física dirigides per un tècnic esportiu titulat i adreçades a persones majors de seixanta-cinc anys. Inclou el subministrament d’unes taules amb diferents exercicis físics com a treball i proposta complementària per a portar-la a terme individualment a casa, així com un control o seguiment de l’activitat diària de cada usuari amb els instruments que consideri idonis el mateix tècnic responsable (testos, diaris, etc.).

Aquestes sessions tenen una durada de 50 minuts cada quinze dies i el seu cost és gratuït.

Activitat Física a Tartareu

 • Curs 2021-2022

 • Dimarts de 11:50h a 12:40h

 • Lloc: Parc urbà de salut

 • Majors de 65 anys

Inscripcions a través de l’ajuntament

El Consell Esportiu de la Noguera posa en marxa un nou programa, adreçat a la gent gran de la comarca.

Aquest programa tracta de portar a terme al vostre municipi diverses sessions d’activitat física dirigides per un tècnic esportiu titulat i adreçades a persones majors de seixanta-cinc anys. Inclou el subministrament d’unes taules amb diferents exercicis físics com a treball i proposta complementària per a portar-la a terme individualment a casa, així com un control o seguiment de l’activitat diària de cada usuari amb els instruments que consideri idonis el mateix tècnic responsable (testos, diaris, etc.).

Aquestes sessions tenen una durada de 50 minuts cada quinze dies i el seu cost és gratuït.

Activitat Física a Vilanova de la Sal

 • Curs 2021-2022

 • Dijous de 10:30h a 11:20h

 • Lloc: Parc urbà de salut

 • Majors de 65 anys

Inscripcions a través de l’ajuntament

El Consell Esportiu de la Noguera posa en marxa un nou programa, adreçat a la gent gran de la comarca.

Aquest programa tracta de portar a terme al vostre municipi diverses sessions d’activitat física dirigides per un tècnic esportiu titulat i adreçades a persones majors de seixanta-cinc anys. Inclou el subministrament d’unes taules amb diferents exercicis físics com a treball i proposta complementària per a portar-la a terme individualment a casa, així com un control o seguiment de l’activitat diària de cada usuari amb els instruments que consideri idonis el mateix tècnic responsable (testos, diaris, etc.).

Aquestes sessions tenen una durada de 50 minuts cada quinze dies i el seu cost és gratuït.

Activitat Física a Santa Linya

 • Curs 2021-2022

 • Dijous de 11:50h a 12:40h

 • Lloc: Parc urbà de salut

 • Majors de 65 anys

Inscripcions a través de l’ajuntament

El Consell Esportiu de la Noguera posa en marxa un nou programa, adreçat a la gent gran de la comarca.

Aquest programa tracta de portar a terme al vostre municipi diverses sessions d’activitat física dirigides per un tècnic esportiu titulat i adreçades a persones majors de seixanta-cinc anys. Inclou el subministrament d’unes taules amb diferents exercicis físics com a treball i proposta complementària per a portar-la a terme individualment a casa, així com un control o seguiment de l’activitat diària de cada usuari amb els instruments que consideri idonis el mateix tècnic responsable (testos, diaris, etc.).

Aquestes sessions tenen una durada de 50 minuts cada quinze dies i el seu cost és gratuït.