Activitats d’Esport Per Tothom (ExT)

Térmens

Fitness JOVES

  • Curs 2023-2024

  • Dimarts i dijous de 18:00h a 19:00h

  • LLOC: Gimnàs de Térmens

  • + 18 anys

Inscriu-te online pel curs 2023-2024

L’adolescència és l’etapa formativa on hi ha més abandonament esportiu. És per aquest motiu  que proposem una activitat física per motivar a aquest col·lectiu al municipi de Térmens.

Activitat on es treballarà tant les capacitats físiques principals com es practicaran jocs i tasques diferents. Estarà completament adaptada a les necessitats dels i les participants amb la finalitat d’aconseguir incrementar la pràctica esportiva en aquest col·lectiu.

Zumba

  • Curs 2023-2024

  • Dilluns i dijous de 19:00h a 20:00h

  • LLOC: Poliesportiu (Sala Blanca)

  • Majors de 18 anys

Inscriu-te online pel curs 2023-2024

Zumba és un moviment o disciplina fitness d’origen colombià, enfocat per una banda a mantenir un cos saludable i per altra a desenvolupar, enfortir i donar flexibilitat al cos mitjançant moviments de ball combinats amb una sèrie de rutines aeròbiques.

Activitat on es treballarà tant les capacitats físiques principals com es practicaran jocs i tasques amb música. Estarà completament adaptada a les necessitats dels i les participants amb la finalitat d’aconseguir incrementar la pràctica esportiva en aquest col·lectiu.