Tonificació Juniors

Albesa

4 d’octubre de 2022 – 30 de maig de 2023

 • Curs de 2022-2023
 • Dimarts i dijous de 18:30h a 19:30h
 • Lloc: Centre Cívic Victorina Vila Badia (La Saleta)
 • De 12 a 18 anys

L’adolescència és l’etapa formativa on hi ha més abandonament esportiu. És per aquest motiu  que proposem una activitat física per motivar a aquest col·lectiu al municipi d’Albesa.

Activitat on es treballarà tant les capacitats físiques principals com es practicaran jocs i tasques amb música. Estarà completament adaptada a les necessitats dels i les participants amb la finalitat d’aconseguir incrementar la pràctica esportiva en aquest col·lectiu.

  INSCRIU-TE

  DADES DEL INFANT

  NOM I COGNOMS DEL/LA PARTICIPANT:

  DNI PARTICIPANT:

  CURS ESCOLAR

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLÈRANCIA:

  DISCAPACITAT:

  COMENTARIS O OBSERVACIONS:

  NUMERO TSI

  NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE TUTOR LEGAL:

  DNI PARE/MARE TUTOR:

  TELEFON DE CONTACTE 1:

  TELEFON DE CONTACTE 2:

  CORREU ELÈCTRONIC:

  AUTORITZACIONS:

  Cal fer la signatura amb el ratolí dins del requadre que trobareu a continuació, feu clic a enviar i continueu amb el següent formulari que us portarà al pagament:

  Tonificació Junior 1h/set- Albesa - 15


  Pare/Mare o Tutor


  Nen/a


  El primer dia de l'activitat s'han d'entregar els següents fulls omplerts al monitor que realitzarà l'activitat.

  Tonificació Junior 2h/set- Albesa - 28


  Pare/Mare o Tutor


  Nen/a


  El primer dia de l'activitat s'han d'entregar els següents fulls omplerts al monitor que realitzarà l'activitat.