Tonificació Juniors

Albesa

3 d’octubre de 2023 – 18 de juny de 2024

 • Curs de 2023-2024
 • Dimarts de 18:30h a 19:30h
 • Lloc: Centre Cívic Victorina Vila Badia (La Saleta)
 • De 12 a 18 anys

L’adolescència és l’etapa formativa on hi ha més abandonament esportiu. És per aquest motiu  que proposem una activitat física per motivar a aquest col·lectiu al municipi d’Albesa.

Activitat on es treballarà tant les capacitats físiques principals com es practicaran jocs i tasques amb música. Estarà completament adaptada a les necessitats dels i les participants amb la finalitat d’aconseguir incrementar la pràctica esportiva en aquest col·lectiu.

  PROTECCIÓ DADES

  DADES DEL INFANT

  NOM I COGNOMS DEL/LA PARTICIPANT:

  AUTORITZACIONS:

  Cal fer la signatura amb el ratolí dins del requadre que trobareu a continuació, feu clic a enviar i continueu amb el següent formulari que us portarà al pagament:

  Tonificació Junior 1h/set (Dimarts)- Albesa - 15


  Pare/Mare o Tutor


  Nen/a


  El primer dia de l'activitat s'han d'entregar els següents fulls omplerts al monitor que realitzarà l'activitat.