Curs de natació

Vilanova de Meià

25 de juny – 26 de juliol de 2024

· Estiu 2024

· De dilluns a divendres GRUP PERFECCIONAMENT de 15:00h a 15:45h

· De dilluns a divendres GRUP MILLORA de 15:45h a 16:30h

· De dilluns a divendres GRUP INICIACIÓ de 16:30h a 17:15h

*Pot haver-hi modificacions de grup segons el nivell del o la participant*

· A partir de 3 anys

El Consell Esportiu de la Noguera ofereix la possibilitat de realitzar cursos de natació en els diferents municipis de la comarca, dirigida a nens i nenes en edat escolar (de 3 a 12 anys), a adolescents i també a adults.

La metodologia de treball s’adapta als diferents nivells i pot ser més o menys lúdica d’acord amb les característiques i les necessitats del grup.

Totes les sessions són adaptades als nivells i capacitats dels participants, i a totes treballem molt a nivell de joc.

El termini de les inscripcions  per als cursos de natació finalitzaran 4 dies abans de començar la setmana.

ÉS NECESSARI TENIR L’ABONAMENT DE TEMPORADA

Cursos natació VVM - Del 25 al 28 de juny - 16


Pare/Mare o Tutor


Nen/a


El primer dia de l'activitat s'han d'entregar els següents fulls omplerts al monitor que realitzarà l'activitat.

Cursos natació VVM - JULIOL - 20 €


Pare/Mare o Tutor


Nen/a

Del 1 al 5 de juliolDel 8 al 12 de juliolDel 15 al 19 de juliolDel 22 al 26 de juliol

  INFORMACIÓ ADICIONAL

  DADES DEL INFANT

  NOM I COGNOMS DEL/LA PARTICIPANT:

  DNI PARTICIPANT:

  CURS ESCOLAR

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLÈRANCIA:

  DISCAPACITAT:

  COMENTARIS O OBSERVACIONS:

  INDICAR ORDRE DE PRIORITAT DE LES SETMANES ESCOLLIDES

  NUMERO TSI

  SAP NEDAR?

  NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE TUTOR LEGAL:

  DNI PARE/MARE TUTOR:

  TELEFON DE CONTACTE 1:

  TELEFON DE CONTACTE 2:

  CORREU ELÈCTRONIC:

  AUTORITZACIONS:

  Cal fer la signatura amb el ratolí dins del requadre que trobareu a continuació, feu clic a enviar i continueu amb el següent formulari que us portarà al pagament: