Aquagym

Ivars de Noguera

15 de juliol – 09 d’agost de 2024

· Estiu 2024

· Dimarts i dijous de 16:30 a 17:30

· Lloc: Piscina municipal

El Consell Esportiu de la Noguera ofereix la possibilitat de realitzar cursos de natació en els diferents municipis de la comarca, dirigida a nens i nenes en edat escolar (de 3 a 12 anys), a adolescents i també a adults.

La metodologia de treball s’adapta als diferents nivells i pot ser més o menys lúdica d’acord amb les característiques i les necessitats del grup.

Totes les sessions són adaptades als nivells i capacitats dels participants, i a totes treballem molt a nivell de joc.

Aquagym - Ivars de Noguera - 45


Adult


El primer dia de l'activitat s'han d'entregar els següents fulls omplerts al monitor que realitzarà l'activitat.

    PROTECCIÓ DADES

    DADES DEL PARTICIPANT

    NOM I COGNOMS:

    AUTORITZACIONS:

    Cal fer la signatura amb el ratolí dins del requadre que trobareu a continuació, feu clic a enviar i continueu amb el següent formulari que us portarà al pagament: