Activitat de Circ

Térmens

5 d’octubre de 2022 – 31 de maig de 2023

Curs de 2022-2023
Dimecres de 16:30h a 17:30h
Lloc: Pati de l’escola
De P4 a 6è de primària

Aquesta activitat es marca com a fita perquè els i les infantes descobreixin i s’iniciïn en el món de l’espectacle! Farem el nostre propi material de circ, descobrirem el paper del “Clown”, les acrobàcies i els equilibris. En aquest sentit, els i les participants podran conèixer aquest món ple de sorpreses.

El Consell Esportiu de la Noguera juntament amb l’AFA de l’escola Alfred Potrony, inicia per primera vegada una activitat diferent per a tots els infant i infantes.

  INSCRIU-TE

  DADES DEL INFANT

  NOM I COGNOMS DEL/LA PARTICIPANT:

  DNI PARTICIPANT:

  CURS ESCOLAR

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLÈRANCIA:

  DISCAPACITAT:

  COMENTARIS O OBSERVACIONS:

  NUMERO TSI

  NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE TUTOR LEGAL:

  DNI PARE/MARE TUTOR:

  TELEFON DE CONTACTE 1:

  TELEFON DE CONTACTE 2:

  CORREU ELÈCTRONIC:

  AUTORITZACIONS:

  Cal fer la signatura amb el ratolí dins del requadre que trobareu a continuació, feu clic a enviar i continueu amb el següent formulari que us portarà al pagament:

  Activitat de Circ - Térmens - 15


  Pare/Mare o Tutor


  Nen/a


  El primer dia de l'activitat s'han d'entregar els següents fulls omplerts al monitor que realitzarà l'activitat.