Activitat de Multiesports

Ponts

24 de març – 2 de juny de 2023

Curs de 2022-2023
Divendres de 16:30h a 17:30h
Lloc: Pati de l’escola
Escola de Ponts
De 3 a 12 anys

Aquesta activitat es marca com a fita perquè els i les alumnes descobreixin i s’iniciïn en tota mena d’esports: individuals, col·lectius, d’implements, jocs tradicionals i populars… En aquest sentit, els i les alumnes podran conèixer les normes bàsiques d’alguns esports i posar-los en pràctica.

El Consell Esportiu de la Noguera inicia una activitat esportiva i lúdica a l’escola de Ponts.

GRUP PETITS: (I3 – I4 – I5 – 1r)

 • 24 de març
 • 14 d’abril
 • 28 d’abril
 • 12 de maig
 • 26 de maig

GRUP GRANS: (2n – 3r – 4t – 5è – 6è)

 • 31 de març
 • 21 d’abril
 • 5 de maig
 • 19 de maig
 • 2 de juny

Emplenar correctament l’apartat de MULTIESPORTS PETITS o MULTIESPORTS GRANS depenent del curs de l’infant.

  INSCRIU-TE

  DADES DEL INFANT

  NOM I COGNOMS DEL/LA PARTICIPANT:

  DNI PARTICIPANT:

  CURS ESCOLAR

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLÈRANCIA:

  DISCAPACITAT:

  COMENTARIS O OBSERVACIONS:

  NUMERO TSI

  NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE TUTOR LEGAL:

  DNI PARE/MARE TUTOR:

  TELEFON DE CONTACTE 1:

  TELEFON DE CONTACTE 2:

  CORREU ELÈCTRONIC:

  AUTORITZACIONS:

  Cal fer la signatura amb el ratolí dins del requadre que trobareu a continuació, feu clic a enviar i continueu amb el següent formulari que us portarà al pagament:

  Multiesports GRANS - Ponts - 6.5


  Pare/Mare o Tutor


  Nen/a


  El primer dia de l'activitat s'han d'entregar els següents fulls omplerts al monitor que realitzarà l'activitat.