Activitat de multiesports

Menàrguens

04 d’octubre de 2023 – 29 de maig de 2024

Curs de 2023-2024
Dimecres de 16:30h a 17:30h
Lloc: Pati de l’escola Joan Ros Porta
ZER El Jonc

És un programa organitzat pel Consell Esportiu de la Noguera destinat a organitzar activitat esportives escolars per a tots aquells nens i nenes que vulguin realitzar activitat física durant el curs escolar 2023-2024.

Per això des del Consell Esportiu de la Noguera oferim aquesta activitat lúdica a l’Escola Joan Ros Porta on els infants duran a terme aquesta activitat durant aquest curs 2023-2024.

  PROTECCIÓ DADES

  DADES DEL INFANT

  NOM I COGNOMS DEL/LA PARTICIPANT:

  AUTORITZACIONS:

  Cal fer la signatura amb el ratolí dins del requadre que trobareu a continuació, feu clic a enviar i continueu amb el següent formulari que us portarà al pagament:

  Multiesports - Menàrguens - 15


  Pare/Mare o Tutor


  Nen/a


  El primer dia de l'activitat s'han d'entregar els següents fulls omplerts al monitor que realitzarà l'activitat.