Activitat de futbol sala

Menàrguens

7 d’octubre de 2022 – 2 de juny de 2023

Curs de 2022-2023
Divendres de 16:30h a 17:30h
Lloc: Pati de l’escola Joan Ros Porta
ZER El Jonc

Aquesta activitat es marca com a fita perquè els i les infantes descobreixin i s’iniciïn en l’esport de futbol sala.

L’objectiu principal és cercar la participació i el foment d’aquest esport com a activitat saludable i divertida, respectant els valors de companyonia, cooperació, joc en equip, joc net, etc.

En aquest sentit, els i les participants podran conèixer les normes bàsiques d’aquest esport i posar-los en pràctica.

El Consell Esportiu de la Noguera ofereix l’activitat esportiva i lúdica a l’escola Joan Ros Porta.

  INSCRIU-TE

  DADES DEL INFANT

  NOM I COGNOMS DEL/LA PARTICIPANT:

  DNI PARTICIPANT:

  CURS ESCOLAR

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLÈRANCIA:

  DISCAPACITAT:

  COMENTARIS O OBSERVACIONS:

  NUMERO TSI

  NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE TUTOR LEGAL:

  DNI PARE/MARE TUTOR:

  TELEFON DE CONTACTE 1:

  TELEFON DE CONTACTE 2:

  CORREU ELÈCTRONIC:

  AUTORITZACIONS:

  Cal fer la signatura amb el ratolí dins del requadre que trobareu a continuació, feu clic a enviar i continueu amb el següent formulari que us portarà al pagament:

  Activitat futbol sala - Menàrguens - 15


  Pare/Mare o Tutor


  Nen/a


  El primer dia de l'activitat s'han d'entregar els següents fulls omplerts al monitor que realitzarà l'activitat.