Activitat de Multiesports

Les Avellanes i Santa Linya

6 de setembre de 2022 – 30 de maig de 2022

Curs de 2022-2023

Dimarts: setembre de 16:30h a 17:45h i a partir d’octubre de 17:00h a 18:15h

Lloc: Pista poliesportiva de les Avellanes
ZER El Montsec
De 3 a 12 anys

Aquesta activitat es marca com a fita perquè els i les infantes descobreixin i s’iniciïn en tota mena d’esports: individuals, col·lectius, d’implements, jocs tradicionals i populars… En aquest sentit, els i les participants podran conèixer les normes bàsiques d’alguns esports i posar-los en pràctica.

La programació prevista per realitzar a l’Escola de les Avellanes és:

1r Trimestre:

 • Setembre: Bàdminton.
 • Octubre: Bàsquet.
 • Novembre: Atletisme.
 • Desembre: Tir amb arc.

2n Trimestre:

 • Gener: Escalada
 • Febrer: Tennis.
 • Març: Fútbol.

  INSCRIU-TE

  DADES DEL INFANT

  NOM I COGNOMS DEL/LA PARTICIPANT:

  DNI PARTICIPANT:

  CURS ESCOLAR

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLÈRANCIA:

  DISCAPACITAT:

  COMENTARIS O OBSERVACIONS:

  NUMERO TSI

  NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE TUTOR LEGAL:

  DNI PARE/MARE TUTOR:

  TELEFON DE CONTACTE 1:

  TELEFON DE CONTACTE 2:

  CORREU ELÈCTRONIC:

  AUTORITZACIONS:

  Cal fer la signatura amb el ratolí dins del requadre que trobareu a continuació, feu clic a enviar i continueu amb el següent formulari que us portarà al pagament:

  Multiesports - Avellanes - 15


  Pare/Mare o Tutor


  Nen/a


  El primer dia de l'activitat s'han d'entregar els següents fulls omplerts al monitor que realitzarà l'activitat.