Activitat esportiva jocs amb música

Castelló de Farfanya

6 d’octubre de 2022 – 1 de juny de 2023

Curs de 2022-2023
Dijous de 16:30h a 17:30h
Lloc: Pati de l’escola i pista poliesportiva
ZER Serra Llarga
De 3 a 12 anys

És un programa organitzat pel Consell Esportiu de la Noguera destinat a organitzar activitat esportives escolars per a tots aquells nens i nenes que vulguin realitzar activitat física durant el curs escolar 2022-2023.

Per això des del Consell Esportiu de la Noguera oferim aquesta activitat lúdica a l’Escola Santa Maria on els infants duran a terme aquesta activitat durant aquest curs 2022-2023.

  INSCRIU-TE

  DADES DEL INFANT

  NOM I COGNOMS DEL/LA PARTICIPANT:

  DNI PARTICIPANT:

  CURS ESCOLAR

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLÈRANCIA:

  DISCAPACITAT:

  COMENTARIS O OBSERVACIONS:

  NUMERO TSI

  NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE TUTOR LEGAL:

  DNI PARE/MARE TUTOR:

  TELEFON DE CONTACTE 1:

  TELEFON DE CONTACTE 2:

  CORREU ELÈCTRONIC:

  AUTORITZACIONS:

  Cal fer la signatura amb el ratolí dins del requadre que trobareu a continuació, feu clic a enviar i continueu amb el següent formulari que us portarà al pagament:

  No existeix un formulari amb el id: 41 No existeix un formulari amb el id: 43