Activitat de Pàdel

Àger

11 de gener de 2023 – 31 de maig de 2023

Curs de 2022-2023
Dimecres de 17:00h a 18:00h
Lloc: Càmping Vall d’Àger
Zer El Montsec
De 3r a 6è de Primària

Aquesta activitat es marca com a fita perquè els i les infantes descobreixin i s’iniciïn en el món del pàdel. En aquest sentit, els i les participants podran conèixer les normes bàsiques d’aquest esport i posar-los en pràctica.

El Consell Esportiu de la Noguera posa en marxa una nova activitat esportiva i lúdica a l’escola pública Andreu Farran.

  INSCRIU-TE

  DADES DEL INFANT

  NOM I COGNOMS DEL/LA PARTICIPANT:

  DNI PARTICIPANT:

  CURS ESCOLAR

  PATEIX ALGUNA AL·LERGIA O INTOLÈRANCIA:

  DISCAPACITAT:

  COMENTARIS O OBSERVACIONS:

  NUMERO TSI

  NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE TUTOR LEGAL:

  DNI PARE/MARE TUTOR:

  TELEFON DE CONTACTE 1:

  TELEFON DE CONTACTE 2:

  CORREU ELÈCTRONIC:

  AUTORITZACIONS:

  Cal fer la signatura amb el ratolí dins del requadre que trobareu a continuació, feu clic a enviar i continueu amb el següent formulari que us portarà al pagament:

  Pàdel - Àger - 19


  Pare/Mare o Tutor


  Nen/a


  El primer dia de l'activitat s'han d'entregar els següents fulls omplerts al monitor que realitzarà l'activitat.