Activitat de Multiesports

Àger

5 d’octubre de 2021 – 31 de maig de 2022

Curs de 2021-2022
Dimarts de 17:00h a 18:00h
Lloc: Local social i pista poliesportiva
ZER El Montsec
De 3 a 12 anys

Aquesta activitat es marca com a fita perquè els i les infantes descobreixin i s’iniciïn en tota mena d’esports: individuals, col·lectius, d’implements, jocs tradicionals i populars… En aquest sentit, els i les participants podran conèixer les normes bàsiques d’alguns esports i posar-los en pràctica.

Un curs més, el Consell Esportiu de la Noguera continua amb l’activitat esportiva i lúdica a l’escola pública Andreu Farran.

Multiesports - Àger - 14


Pare/Mare o Tutor


Nen/a


El primer dia de l'activitat s'han d'entregar els següents fulls omplerts al monitor que realitzarà l'activitat.